طراحی سایت تبلیغاتی

امکانات سایت تبلیغاتی

 • امکان تعریف بینهایت گروه اصلی
 • امکان تعریف بینهایت گروه فرعی بصورت درختی و تو در تو
 • امکان تعریف زمان شروع و پایان نمایش برای هر آگهی
 • امکان دسته بندی آگهی ها
 • امکان تعیین کلیک برای هر آگهی
 • امکان تعیین ستاره برای هر آگهی
 • امکان جستجوی آگهی ها
 • اولویت بندی نمایش برای آگهی های دارای ستاره بیشتر
 • اولویت بندی نمایش برای آگهی های دارای کلیک بیشتر
 • اولویت بندی نمایش برای آگهی های جدید
 • امکان درج عکس برای هر آگهی
 • امکان تعیین گالری تصاویر برای هر آگهی
 • امکان تعیین عکس پیش فرض برای آگهی ها
 • امکان ثبت اطلاعات تماس آگهی دهنده
 • امکان ثبت توضیحات برای هر آگهی
 • امکان نمایش آگهی های مرتبط با هر آگهی