طراحی موتور خبرخوان

امکانات موتور خبرخوان

  • امکان جمع آوری اخبار از خبرگزاری های معتبر
  • دسته بندی اخبار در گروه های مختلف و دلخواه
  • نمایش اخبار بر اساس جدید ترین اخبار دریافتی
  • امکان نمایش تیتر خبری
  • امکان نمایش تصویر خبری
  • امکان نمایش خلاصه خبر
  • امکان تعیین عنوان خبر گزاری
  • امکان تعیین فاصله زمانی خبر در یافتی
  • امکان دریافت اخبار بر اساس فواصل زمانی و بارگزاری صفحات