DNS یا دی ان اس چیست ؟

 کلمه DNS ، مخفف Domain Name System یا "سیستم نام دامنه" است.  سیستم نام دامنه (DNS) یک سیستم پایگاه داده است که نام کامل دامنه یک کامپیوتر را به یک آدرس IP ترجمه میکند.

وقتی میخواهید وارد سایتی شوید، می بایست آدرس وب سرور آنرا بدانید.آدرس وب سرور با آدرس IP مشخص میشود، اما به خاطر سپردن آدرس IP دشوار است، لذا می توان به جای IP از Domin Name ها استفاده کرد. برای هر IP یک Domin Name در نظر گرفته شده است.

در DNS ، کل آدرس های اینترنت درون بانک های اطلاعاتی توزیع شده ای هستند . روش ترجمه نام بدین ترتیب است که وقتی یک برنامه کاربردی مجبور است برای برقراری یک ارتباط ، معادل آدرس IP از یک ماشین با نامی مثل  dadekavosh.ir را بدست بیاورد ، قبل از هر کاری یک تابع کتابخانه ای را صدا می زند ، به این تابع کتابخانه ای «تابع تحلیلگر نام » گفته می شود .تابع تحلیلگر نام ، یک آدرس نمادین را که بایستی ترجمه شود ، بعنوان پارامتر ورودی پذیرفته و سپس یک بسته ی درخواست  تولید کرده و به آدرس یک سرویس دهنده ی DNS ارسال می کند .

همه ی ماشین های میزبان ، حداقل باید آدرس IP از یک سرویس دهنده ی DNS را در اختیار داشته باشند . این «سرویس دهنده ی محلی» پس از جستجو ، آدرس IP معادل با یک نام نمادین را بر می گرداند . (تابع تحلیلگر نام) نیز آن آدرس IP را به برنامه ی کاربردی تحویل می دهد با پیدا شدن آدرس IP ، برنامه ی کاربردی می تواند عملیات مورد نظرش را ادامه بدهد . روش های جستجو در سیستم DNS برای تحلیل یک نام حوزه ، سطوح از سمت راست به چپ تفکیک می شوند و در یک روند سلسله مراتبی ، سرویس دهنده ی متناظر با آن سطح پیدا می شود .