می خواهم بدانم مشتریان به چه کالاهایی امتیاز بیشتری داده اند

مشتریان با امتیاز دادن به هر کالا میزان محبوبیت و رضایت خود را نسبت به کیفیت ، برند و قیمت آن کالا نشان می دهند .

شما می توانید از این اطلاعات برای فروش بیشتر این کالاها در فروشگاه استفاده کنید .

همه کاربران می توانند امتیازهر کالا را مشاهده یا تعیین کنند .

همه کاربران می توانند امتیاز آورترین کالاها ی فروشگاه را در هر گروه یا دسته مشاهده کنند.

مدیر سایت می تواند با مراجعه به کنترل پنل مدیریت سایت در قسمت داشبرد امتیاز هر کالا را مشاهده کند.