می خواهم بدانم چه کاربرانی خرید بیشتری داشته اند

شما می توانید کاربرانی که بیشترین خرید را ازشما داشته اند بر اساس تعداد کالا و قیمت خرید کل کالاها مشاهده کنید .

این کاربران بر اساس تعداد خرید و وضعیت سفارش خود رده بندی و دسته بندی می شوند.

مدیر سایت می تواند با مراجعه به کنترل پنل مدیریت در قسمت داشبرد کاربرانی که بیشترین خرید را از فروشگاه داشته اند مشاهده کند

شما می توانید برای کاربرانی که بیشترین خرید را کرده اند امتیازات ویژه ای در نظر بگیرید مثلا روی کالایی که از شما خرید می کنند تخفیف بیشتری اعمال کنید و با ارسال ایمیل آنها را آگاه کنید