می خواهم روی کالاهای خریداری شده مالیات بر ارزش افزوده اعمال کنم

در صورتی که تمایل داشته باشید برای مشتریان فروشگاه مالیات بر ارزش افزوده اعمال کنید به قسمت کنترل پنل مدیریت مراجعه و در قسمت تنظیمات سایت عدد مالیات بر ارزش افزوده را مشخص کنید اگر تمایلی به اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای فروشگاه ساز ندارید عدد صفر را وارد کنید.

مالیات بر ارزش افزوده روی مجموع قیمت کالاهای خریداری شده اعمال و به مبلغ کل خرید مشتری اضافه می شود.