می خواهم برای کالاهای فروشگاه ساز برند تعیین کنم

با انتخاب برند ، کالا های فروشگاه بیشتر در دید مشتریان قرار می گیرند بطوری که با کلیک روی هر برند در مشخصات کالا، مشتری کالاهای بیشتری از همان برند مشاهده خواهد کرد.

برای افزودن برند به کالاهای فروشگاه ابتدا باید برند های خود را در فروشگاه اضافه کنید به قسمت کنترل پنل مدیریت مراجعه و در قسمت مدیریت کالاها ، افزودن برند را انتخاب کنید و برندهای مختلف کالاهای فروشگاه ساز را اضافه کنید.