چگونه می توانم کالاها در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگزارم

کاربران مختلف می توانند هر کالا را در صفحات شخصی خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگزارند و امکان معرفی کالا را برای دیگران فراهم کنند.

ممکن است یک یا گروهی از کالاها در فروشگاه مورد توجه کاربران قرار بگیرند که با اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی می توانند خرید آن کالاها را به دیگران توصیه کنند.