می خواهم مشتریان روشهای ارسال کالا را انتخاب کنند

از آنجا که مشتریان تمایل دارند از روش های مختلفی برای دریافت کالای خریداری شده از فروشگاه استفاده کنند مانند ارسال کالا از طریق پست پیشتاز یا ارسال کالا از طریق پست معمولی یا ارسال کالا از طریق پیک موتوری ، شما می توانید روش ها و هزینه های ارسال کالا را برای مشتریان تعریف کنید.

به قسمت کنترل پنل مدیریت مراجعه و در قسمت مدیریت روش های ارسال کالا روش های دلخواه ارسال کالا و هزینه دریافتی بابت ارسال کالا را برای مشتریان تعیین کنید.