می خواهم امکان افزودن اخبار در فروشگاه ساز داشته باشم

شما می توانید اخبار مختلفی از کالاها و محصولات جدیدی که تازه به بازار وارد شده اند در فروشگاه قرار دهید مثلا در تاریخ معینی اقدام به تخفیف روی گروهی از کالاها خواهید کرد .

برای افزودن اخبار به قسمت کنترل پنل مدیریت رفته و در بخش مدیریت اخبار می توانید اخبار دلخواه خود را اضافه کنید.