می خواهم تبلیغات بنری در فروشگاه ساز ایجاد کنم

با تبلیغات بنری ،کالاها و محصولات فروشگاه خود یا دیگران را به نمایش بگزارید و از این راه درآمد کسب کنید .

سیستم تبلیغات در چهار جهت فروشگاه ، سایدبار سمت چپ،سایدبار سمت راست،و قسمت بالای کالاها و پایین کالاها قابل تعریف است همچنین می توانید بنرها یا آگهی ها را در صفحه اول یا تمامی صفحات یا تمامی گروه های مرتبط با کالاهای فروشگاه نمایش دهید. آگهی ها ، قابلیت تعیین تاریخ شروع و پایان تاریخ نمایش می باشند.

برای ایجاد آگهی به قسمت کنترل پنل مدیریت رفته و در بخش مدیریت تبلیغات ، آگهی های دلخواه خود را اضافه کنید.