می خواهم مشتریان کالاهای فروشگاه را مقایسه کنند

گاهی اوقات مشتریان در خرید کالا دچار تردید می شوند بطور مثال از یک کالا چند برند مختلف در فروشگاه موجود است در این صورت با استفاده از سیستم مقایسه می توان کالاها را مورد قیاس قرار داد و مناسب ترین کالا را انتخاب و خریداری کرد سیستم مقایسه حتی در صورت عدم موجودی کالا فعال می باشد و کاربران می توانند از آن استفاده کنند.