می خواهم مشتریان کالاها را در لیست علاقه مندی خود قرار دهند

لیست علاقه مندی این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا کالاهایی که جز اولویت خرید نباشند بدلیل علاقه مندی بعدا ممکن است در لیست خرید قرار بگیرند یعنی ابتدا کالاهای ضروری در سبد خرید اضافه می شوند و سپس با مرور کالاهای مورد علاقه لیست خرید تکمیل خواهد شد لیست علاقه مندی بر خلاف سیستم مقایسه در صورت عدم موجودی کالا  غیرفعال می باشد و کاربران نمی توانند از آن استفاده کنند.