نوشته در تاریخ :1397/11/13

میخواهم امکان افزودن محتوای متنوع و دلخواهی در فروشگاه ساز داشته باشم

شما با استفاده از سیستم مدیریت محتوای فروشگاه ساز می توانید مطالب و محتوای جدیدی ایجاد کنید ضمن اینکه افزودن محتوا جدید به صورت درختی و تودر تو خواهد بود یعنی شما می توانید یک محتوای اصلی و چند محتوای فرعی ایجاد کنید بطور مثال یک محتوای اصلی به نام قوانین فروشگاه ایجاد کنید و قوانین ارسال کالا و راهنمای خرید کالا و قوانین عودت وجه را به عنوان محتوای فرعی تعیین کنید.

برای ایجاد محتوا به قسمت کنترل پنل مدیریت رفته در بخش مدیریت محتوا مطالب خود را اضافه کنید.

کلیه حقوق این مطلب برای داده کاوش محفوظ است